Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRONY

 

UCHWAŁY PROTOKÓŁ Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2013 roku   

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2012 roku    

Uchwały z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ZDRÓJ" w Kamieniu Pomorskim
 które odyło się 25 sierpnia 2011 r.

 

 

  1.

U C H W A Ł A NR 1/2011 : Przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim.
 

  2.

Uchwała nr 2/2011 - Zatwierdzenie protokółu Zebrania Przedstawicieli Członków SM "Zdrój" obradującego w dniu 17 czerwca 2010 roku.
 

  3.

Uchwała nr 4/2011 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" za rok 2010
 

  4.

Uchwała nr 5/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010
 

  5.

Uchwała nr 6/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010.
 

  6.

Uchwała nr 7/2011 w sprawie kierunków działania Spółdzielni w roku 2011 i latach następnych.
 

  7.

Uchwała nr 8/2011 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2010.
 

  8.

Uchwała nr 9/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 

  9.

Uchwała nr 10/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ""
 

10.

Uchwała nr 11/2011 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2011
 

11.

Uchwała nr 12/2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM "Zdrój"
 

12.

Uchwała nr 13/2011 w sprawie przyjęcia wniosków ujętych w Protokole Komisji Wnioskowe

 

 

©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski, e-