Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRONY

 

SPRAWOZDANIA - 2018/2017


Uchwała Zarządu w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia


Sprawozdanie Zarządu -


  Kierunki działania Spółdzielni
                                                             
  Plan finansowo-gospodarczy, dochody i wydatki, kalkulacja dochodów oraz zamierzenia remontowe na 2019 r.
                                                             
  Sprawozdanie finansowe za 2018 r.


  Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku


  Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.- 


  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego -  


  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
  Projekty uchwał
  Uchwała Nr 2/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2018 r.  Uchwała Nr 3/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2018 r.  Pełnomocnictwo.


UWAGA ! Wszystkie pełnomocnictwa winny być złożone w siedzibie SM "Zdrój" do 10.06.2019 r.
Pozostałe dokumenty na Walne Zgromadzenie 2019 r.Zestawienie należności na poszczególnych budynkach na koniec 2018 r.


_______________________________________________________________________________


Koszty i przychody centralnego ogrzewania w 2018 r._______________________________________________________________________________Zestawienie kosztów, przychodów, salda -eksploatacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i kanalizacja - odsteki                    


_______________________________________________________________________________
Zestawienie kosztów, przychodów, salda -eksploatacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i kanalizacja - odsteki  na 31.12.2018 r.                 
_______________________________________________________________________________


Zbiorcze zestawienie zadłużenia czynszowego na dzień 31.12.2018 r.             _______________________________________________________________________________Zestawienie sald na dzień 31.12.2018 r.             


_______________________________________________________________________________Centralne ogrzewanie - naliczenia i koszty w rozbiciu na poszczególne miesiące         
_______________________________________________________________________________Rozliczenie 01.01.2018-31.12.2018 r. - naliczenia i zaległości                 
_______________________________________________________________________________Koszty podgrzania wody w 2018 roku              
Materiały na Walne Zgromadzenie 2018 r.


Zawiadomienie

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - Uchwała Zarządu

Uchwała Zarządu w sprawie: zwołania Walnego ZgromadzeniaSprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu - Kierunki działania Spółdzielni na rok 2018 r., plan finansowo-gospodarczy i zamierzenia remontowe

Kierunki działania Spółdzielni, plan finansowo-gospodarczy i zamierzenia remontowe

Wzór pełnomocnitcwa na Walne Zgromadzenie

Wzór pełnomocnictwa na WZ  - 
Kalkulacja dochodów na 2018 r.

Kalkulacja dochodów na 2018 r. -      

 
Dochody i wydatki Spółdzielni

Dochody i wydatki Spółdzielni - 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. -      

 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku -  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017-31.12.2017

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. -31.12.2017 r.  - 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego -  


PROTOKÓł WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 23.06.2017 r.


Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2017 r.  -    Projekt statutu

         

Projekt statutu 2018 r.


 
    


Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwały  WZ.


-           Uchwała Nr 1/2018

Uchwała Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2017 r.


-           


Uchwała Nr 2/2018

Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.Gospodarka remontowa Spółdzielni za 2017 r.


Gospodarka remontowa -  


Zbiorcze zestawienie zadłużenia czynszowego na dzień 31.12.2017 r.

   Zbiorcze zestawienie zadłużenia czynszowego -

Koszty podgrzania wody w 2017 roku


Koszty podgrzania wody w 2017 roku -           Koszty i przychody centralnego ogrzewania w 2017 roku

Koszty i przychody centralnego ogrzewania w 2017 roku -      
Zestawienie kosztów, przychodów, salda - eksploatacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i kanalizacja, odsetki


Zestawienie ogólne -    
              
 


Zestawienie salda - fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, ciepła woda, odsteki od czynszów, zaległości, nadpłatyZestawienie ogólne -  
          

©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski, e-