Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRON

PLIKI

Dzień dobry,

poniżej prezentujemy szczegółową interpretację kształtowania się cen za paliwo gazowe w zasobach Spółdzielni w okresie 2021-2023 r.
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".


STANOWISKO PRAWNE W SPRAWIE WZ


Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy opinię prawną w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w spóldzielniach mieszkaniowych. Wyrażamy nadzieję, że pozwoli to rozwiać wszelkie wątpliwości oraz nieprawdziwe informacje w powyższej sprawie.Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".D O K U M E N T Y

Dzień dobry,
poniżej przedstawiamy rozliczenie sprzątania zasobów w całej Spółdzielni w 2022 roku.
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".K O M U N I K A T

Informacja dla Mieszkańców bloku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 35-35A w Golczewie
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".DOKUMENTACJA


Szanowni Państwo!
Poniżej prezentujemy aktualne materiały dla zapoznania.

EksploatacjaZaległości czynszowe na dzień 31.03.2023 r.
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".

 
K O M U N I K A T

Informacja dla Mieszkańców bloku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 20 w Kamieniu Pomorskim:Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"


PLIKI DO ZAPOZNANIA

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy materiały (fundusz remontowy, rozliczenie kosztów na funduszu remontowym, podgrzanie wody, koszty i przychody c.o.) do zapoznania na poszczególnych zasobach.Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - Dziwnów i Dziwnówek

Informujemy Mieszkańców z Dziwnowa oraz Dziwnówka o zapowiedzianej wywózce odpadów wielkogabarytowych.
Szczególy znajdziecie Państwo w treści komunikatu, poniżej:
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"


K O M U N I K A T
Informujemy, iż z dniem 1 marca 2023 r. w związku ze zniesiem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT za energię cieplną ulega zmianie stawka za centralne ogrzewanie, natomiast od 1 czerwca 2023 r. zmieni się opłata eksploatacyjna, co podyktowane jest stale rosnącymi kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych (szczególnie w zakresie wzrostu cen za energię elektryczną; materiały oraz świadczone usługi; usługi zewnętrzne związane z pracami technicznymi, porządkowymi, awaryjnymi itp.).

Poniżej znajdziecie Państwo zestawienie stawek c.o. oraz eksplotacji na poszczególnych nieruchomościach.Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo !

W związku z awarią sieci telefonicznej uruchomiliśmy dla Państwa zastępczy numer kontaktowy do biura Spółdzielni:

+ 48 502 087 906


Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"


Zaległości czynszowe na 31.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZDRÓJ" poniżej przedstawia zestawienie zaległości czynszowych.
Materiały dla mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZDRÓJ" poniżej przedstawia rozliczenie funduszu remontowego.

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"

!!! INFORMACJA  - dla mieszkańców ul. Mariańskiej 1 w Kamieniu Pomorskim !!!

W związku z realizacją wylewki betonowej w sąsiedztwie kościoła Wniebowzięcia NMP na terenie nieruchomości przy ul. Mariańskiej przedstawiamy Mieszkańcom niniejszego bloku stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochorony Zabytków w Szczecinie.

Treść informacji znajduje się tutaj ->

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"

!!! Ważne - Mieszkańcy GOLCZEWA!!!

Przypominamy Mieszkańcom bloku przy ul. Zwycięstwa 35 i 35A w Golczewie o bardzo ważnych zmianach administracyjnych.
Treść informacji znajduje się tutaj ->


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"

!!! U W A G A !!!

W związku z inwentaryzacją budynków przeprowadzaną przez Państwową Straż Pożarną Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zdrój" wzywa Mieszkańców do uprzątnięcia zalegających w korytarzach piwnicznych mebli, sprzętów elektronicznych oraz innych odpadów w trybie pilnym !

W innym przypadku kosztem uprzątnięcia oraz wywozu zalegających przedmiotów zostaną obciążeni wszyscy członkowie klatki!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój"KOMUNIKAT - GOLCZEWO


Poniżej dostępna jest treść komunikatu o zmianie stawek za wodę oraz kanalizację w Golczewie.

Informacja o zadłużeniu czynszowym na dzień 30.09.2022 r.

W tym miejscu znajduje się informacja o zadłużeniu czynszowym na poszczególnych budynkach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój". 


Materiały sprawozdawcze za rok 2021

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczono materiały sprawozdawcze za 2021 rok do zapoznania dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim.

Z poważaniem,
Zarząd SM "Zdrój".

  • Bilans wraz z uchwałą zatwierdzającą
 
  • Rachunek zysków i strat  • Sprawozdanie finansowe


Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2021 r.

  1. Materiały sprawozdawcze z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok    1. Materiały sprawozdawcze z działalności Zarządu za 2021 rok

Rozliczenie centralnego ogrzewania w zasobach SM

Poniżej prezentujemy rozliczenie c.o. na poszczególnych budynkach.Zestawienie zadłużenia na dzień 31.03.2022 r.

Zadłużenie zbiorcze w zasobach SM na dzień 31.03.2022 r.


W tym miejscu można sprawdzić dokumenty sprawozdawcze za 2020 r. i 2019 r.
S T A W K I - I N F O R M A C J E

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne stawki podatku od nieruchomości w Kamieniu Pomorskim oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. w Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie oraz Golczewie.
O P I N I E   T E C H N I C Z N E

Opinie techniczne dotyczące oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 1-1A oraz
ul. Mariańskiej 1C.

  


K O M U N I K A T
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zdrój" przypomina o zakazie pozostawiania odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych oraz mebli itp. w wiatach śmietnikowych, jak również obok wiat, poza terminami ich odbioru wyznaczonymi przez Urząd Miasta.
W przypadku pozostawienia odpadów przez mieszkańców bloków będą oni obciążeni kosztami ich wywozu.
Przypominamy, iż wywóz odpadów wielkogabarytowych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Kamieniu Pomorskim z ramienia osoby indywidualnej jest darmowy.


Szanowni mieszkańcy !
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" prosi mieszkańców o zaprzestanie karmienia ptaków oraz zwierząt. Nadmierna ilość ptaków i zwierząt  jest skutkiem ich dokarmiania, co wpływa na zanieczyszczanie odchodami naszych zasobów, balkonów oraz okien, jak również sprzyja roznoszeniu się chorób i różnorodnych pasożytów, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia  człowieka.I N F O R M A C J A

Informujemy o zatwierdzeniu zmian stawki za wodę oraz ścieki w Kamieniu Pomorskim od 01.01.2022 r.
Treść komunikatu dostępna jest poniżej:


I N F O R M A C J A


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż w dniu 12.06.2019 r. (środa) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) odbędzie się Walne Zgormadznie Członków naszej Spółdzielni.


 Materiały na Walne Zgormadzenie dostępne są  tutaj:    


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

I N F O R M A C J A


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż w dniu 20.06.2018 r. (środa) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) odbędzie się Walne Zgormadznie Członków naszej Spółdzielni.


 Materiały na Walne Zgormadzenie dostępnę są  tutaj MATERIAŁY NA WALNE ZGROMADZENIE 2017

W oparciu o & 78 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 23 czerwca 2017 r. godz. 16.30 w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Garncarskiej 4.

Materiały na walne zgromadzenie 2017

MATERIAŁY NA WALNE ZGROMADZENIE 2016

W oparciu o & 78 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 21 czerwca 2016 r. godz. 16.30 w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Garncarskiej 4.

Materiały na walne zgromadzenie 2016

KOMUNIKAT - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Golczewie przy ul. Osiedle Zdrojowe 17C/2.

MATERIAŁY NA WALNE ZGROMADZENIE 2015

W oparciu o & 78 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 18 czerwca 2015 r. godz. 16.30 w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Garncarskiej 4.

Materiały na walne zgromadzenie 2015

ZASADY SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I TERENÓW PRZYLEGŁYCH

Zasady sprzątania budynków i terenów przyległych

CENTRALNE OGRZEWANIE 2015 r

Centralne ogrzewanie - naliczenia i koszty w rozbiciu na poszczególne nieruchomości miesiące ( I - V 2015)

STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA 31.05.2015

Stan funduszu remontowego na 31.05.2015 r.

KOSZTY RODZAJOWE GZM NA 30.04.2015

Koszty rodzajowe GZM na 30.04.2015 r.

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA 30.04.2015

Zestawienie zaległości czynszowych na 30.04.2015 r.

PORÓWNANIE DWUNASTOMIESIĘCZNYCH KOSZTÓW I NALICZEŃ DLA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Porównanie dwunastomiesięcznych kosztów i naliczeń dla wybranych składników.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC FINANSOWYCH Z FUNDUSZU REMONTOWEGO W LATACH 2002-2014

Zestawienie wykonanych prac finansowanych z funduszu remontowego w latach 2002 -2014

CENTRALNE OGRZEWANIE-2013 r.

Centralne ogrzewanie- naliczenia i koszty w rozbiciu na poszczególne miesiące 2013 r.


NOWE STAWKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nowe stawki centralnego ogrzewania obowiązujące  od 01 września 2013r.


STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO W LATACH 2002-2013 NA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

Stan funduszu remontowego w latch 2002-2013 na poszczególnych nieruchomościach.


ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC W LATACH 2003-2013 GOLCZEWO

Zestawienie wykonanych prac finansowanych z funduszu remontowego w latach 2003-2013 - Golczewo.


STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO

Stan funduszu remontowego na dzień 30.09.2013 r.


PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - 28 CZERWCA 2013r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 28 czerwca 2013 roku.


UCHWAŁY  WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW- 28 CZERWCA 2013 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28 czerwca 2013 r.


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

W oparciu o & 78 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 28 czerwca 2013 r. godz. 16.30 w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Garncarskiej 4.   

Materiały na walne zgromadzenie


WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków


STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO W LATACH 2003-2012 NA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

Stan funduszu remontowego w latach 2003-2012

 

STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO W LATACH 2003-2012 - GOLCZEWO

Stan funduszu remontowego w latach 2003-2012 -

Golczewo:

-Papieża Jana Pawła II 9,10,11

-Osiedle Zdrojowe 10,15,17

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

W oparciu o & 78 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" informuje, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 29 czerwca 2012 r. godz. 16.30 w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Garncarskiej 4.   

Materiały na walne zgromadzenie
©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski,